www.belgium.be Logo of the Belgian government

FOD Financiën

Jaarverslag

2020

2020 was een bijzonder jaar. De coronacrisis zorgde niet enkel voor ingrijpende veranderingen in ons persoonlijk leven, ze had ook op professioneel vlak een grote impact.
Ook de medewerkers van de FOD Financiën moesten zich noodgedwongen aanpassen om hun dagelijkse opdrachten, noodzakelijk voor het goed functioneren van ons land, te kunnen blijven uitvoeren.

Person

Hans D’Hondt Voorzitter

Onze kerncijfers

110,69 miljard € Ontvangsten
9.015.032   Belastingplichtigen
1,98 miljard € WerkingOnze kernopdrachten

Met de uitvoering van onze kernopdrachten dragen we bij tot het economisch en sociaal welzijn van iedere burger en onderneming en bouwen we mee aan een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving. We zijn transparant, passen de fiscaliteit correct toe en zorgen voor rechtszekerheid en financiële stabiliteit.

Belastingen

Notre mission : Impôts

Thesaurie

Notre mission : Trésorerie

Patrimonium

Notre mission : Patrimoine